MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Witaj na stronie Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność 80.


Aktualności:

23.11.2018 roku odbędzie się XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy KNSZZ Solidarność`80 we Wrześni. Miejsce Zjazdu: Hotel Września Czardasz, ul. Czerniejewska 4d. początek Zajazdu godzina 11.

Strona hotelu: http://hotel-czardasz.pl/kontakt.html


XIV Zgromadzenie Konfederacji


W dniu 22.08.2018 roku zostały opublikowane zmiany do ustawy o związkach zawodowych, które wchodzą w życie 01.01.2019 roku. Treść ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1608/1

Najistotniejsza zmiany:

  1. Członkiem związku mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy
  2. Przepisy o układach zbiorowych dotyczą też osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy
  3. Sprawozdawczość – raz na 6 miesięcy, nie raz na kwartał, jak dotychczas
  4. Reprezentatywność na poziomie zakładu pracy uzależniona od liczby wszystkich zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną (8% należące do reprezentowanych, takich jak FZZ, i 15% pozostałe organizacje), a na potrzeby porozumienia przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcy oraz innych wewnątrzzakładowych układów pracy 5%”.

Terminy zebrań sprawozdawczych – uchwała z 27.04.2018.


Stanowisko KK w sprawie wieku emerytalnego i odpowiedź rządu RP.


W dniu 09.05.2017 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, w Białymstoku. Omawiano przede wszystkim sytuację w poszczególnych organizacjach związkowych. W trakcie posiedzenia dużo czasu poświęcono sytuacji w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów– Konin. Trwa tam spór pomiędzy związkami a pracodawcą, dotyczący przede wszystkim przeszłości istnienia tego zakładu. Jedna z kopalń jest zamykana, co oczywiście oznacza zwolnienia. Właściciel miał, zgodnie z warunkami zakupu, rozwijać zakład, zwiększać jego potencjał, tymczasem dzieje się odwrotnie. Przeprowadzane są zwolnienia grupowe, przyszłość zakładu jest niepewne, trwa spór zbiorowy. Również jedna z organizacji związkowych Pomorza Zachodniego, przy SPA Dąbie w Szczecinie, jest w trakcie sporu, prowadzone są mediacje, w związku z wieloletnim brakiem urealniania wynagrodzenia.

W części poświęconej sprawom organizacyjnym przewodniczący Grzegorz Durski przedstawił informację o przygotowaniach do Zjazdu Statutowego FZZ.

Region Białostocko-Łomżyńsko- Suwalski wnioskował o wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych zapisy, żeby pracownicy, którzy nie są członkami związków zawodowych, a w wyniku działa związków otrzymują podwyżki, byli zobligowania do wpłacania na rzecz związków z tego tytułu drobnych opłat. Postanowiono, że wniosek w tej sprawie zostanie skierowany do FZZ.

Przewodniczący został zobligowany, aby wystąpić do rządu RP z wnioskiem o zmianę ustawy emerytalnej w zakresie możliwości uzyskania uprawnień emerytalnych bez względu na wiek po przepracowaniu 35 (kobiet) i 40 (mężczyźni) lat.

Prezydium przygotuje na następne posiedzenie KK regulamin nagrody związkowej, przyznawanej za długoletnią przynależność oraz aktywne działanie na rzecz KNSZZ Solidarność`80.