MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a


27.06.2006 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Krajowej w Poznaniu. Gospodarzem spotkania była Komisja Międzyzakładowa przy zakładach H. Cegielskiego - Poznań S.A. Posiedzenie zostało zorganizowane w związku z 50 Rocznicą Poznańskiego Czerwca`56 roku. Dyskusję zdominowała tematyka gospodarcza oraz sytuacja na rynku pracy. Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją w Polsce - dużym bezrobociem, wyjazdami za pracą poza granice kraju młodych ludzi, niestabilną sytuacją gospodarczą. Wyrażono rozczarowanie zarówno mało efektywnymi działaniami nowych władz, z którymi wiązano wielkie nadzieje, jak również działaniami związków zawodowych skupionych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Obawy zebrany budziły rozszerzające się strajki w służbie zdrowia - z jednej strony rozumieją żądania niedopłacanego personelu medycznego, ale z drugiej strony rodzą się obawy o zdrowie ludzkie. W wyniku dyskusji przyjęto dwa stanowiska : pierwsze, dot. wydarzeń Czerwca`56 roku i obecnej sytuacji ludzi pracy oraz drugie, zawierające apel do służby zdrowia o rozwagę w podejmowaniu akcji strajkowych. W części posiedzenia poświeconej kwestiom organizacyjnym główna księgowa Związku przedstawiła sytuację finansową, a przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania bilansu. Na podstawie tych informacji udzielono absolutorium Prezydium Komisji Krajowej z wykonaniu budżetu za rok 2005. Postanowiono, że w bieżącym roku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów, w terminie październik-listopad. Ponadto przyjęto uchwały dotyczące komisji zakładowych, zarejestrowanych przy Komisji Krajowej. Na posiedzeniu przedstawiciele regionów omówili sytuację w podległych im regionach związku, ponadto dyskutowano nad sprawami organizacyjnymi (legitymacja związkowa). Po posiedzeniu wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystościach złożeniu kwiatów pod tablicą przy bramie HCP S.A.