MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a


STANOWISKO

VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80
Września, 14.10.2006


w sprawie : NOWEGO KODEKSU PRACY

VII Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80 z obawą obserwuje prace nad przygotowaniem nowego Kodeksu Pracy. Prace komisji trwają już od kilku lat, z doniesień prasowych wynika, iż projekty te zostały przekazane rządowi. Niepokoi nas brak debaty, z udziałem wszystkich przedstawicieli społeczeństwa, przede wszystkim związków zawodowych, na temat nowego prawa pracy. Tymczasem z doniesień prasowych wyraźnie wynika, że zmiany te mogą pogorszyć sytuację pracowników - możliwość stosowania różnych form zatrudnienia w miejsce umowy o pracę, ograniczenia w odprawach, dłuższe oddawanie zaległego urlopu, brak konsultacji ze związkami zawodowymi rozwiązań umów o pracę, elementy lokautu, ograniczenie ochrony działaczy związkowych, badanie przez sąd legalności strajku. Wszystkie te zmiany bardzo nas niepokoją. Być może proponuje się też zmiany korzystne, jednak z braku jakiejkolwiek dyskusji na ten temat trudno jest to ocenić. Uważamy, że takie tajne prace nad najważniejszym aktem prawnym regulującym rynek pracy w demokratycznym państwie są niedopuszczalne. Dlatego wzywamy rząd do rozpoczęcia debaty na temat przyszłych zmian, a przede wszystkim do udostępnienia społeczeństwu proponowanych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
KNSZZ Solidarność`80

Grzegorz Durski