MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a


W dniu 20.04.2007 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Miejscem spotkania była siedziba Radia Łódź w Łodzi. W trakcie spotkania omawiano sprawy gospodarki Polski oraz wpływu stanu gospodarki na obecną sytuację pracowników. Zastanawiano się nad rolą Komisji Trójstronnej w obecnej złej sytuacji ludzi pracy. Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z projektem ustawy dotyczącej mienia po byłym Funduszu Świadczeń Pracowniczych. W związku z zamiarem rządu podziału tego mienia pomiędzy trzy związki zawodowe wskazane w ustawie, postanowiono wystosować w tej sprawie stanowisko do premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zebrani uznali odpowiedź w sprawie domniemanej inwigilacji Solidarności`80 w latach 90 z niezadowalającą, ponowiono więc pismo w tej sprawie do koordynatora ds. służb specjalnych Zbigniewa Wasseramana.

W sprawach organizacyjnych Komisja Krajowa zapoznała się z wykonaniem preliminarza wydatków za rok 2006 i zaakceptowała projekt na rok 2007. Przewodniczący poinformował o odbytych posiedzeniach Zarządu Konfederacji`80.