MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a


Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt K 40/04 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 18.04.2007 roku informujemy, że w dniu tym stracił ważność przepis ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zabraniający dofinansowania wczasów zagranicznych - art. 2 pkt. 1 ustawy. Od 19.04.2007 roku nie ma więc żadnych przeszkód formalnych, aby nie można było wczasów zagranicznych dofinansować z zfśs. .