MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a


W dniu 14 października 2006 roku we Wrześni odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80. Był to Zjazd sprawozdawczy, który podsumował dwa lata, które minęły od ostatnich wyborów. W Zjeździe wzięło udział 49 delegatów.

Sprawozdanie z działalność Komisji Krajowej przedstawił przewodniczący Grzegorz Durski. Poinformował delegatów o próbie stworzenia Konfederacji, zrzeszającej Solidarności`80. W chwili obecne członkami Konfederacji są NSZZ Solidarność`80 Małopolska i KNSZZ Solidarnoć`80, o członkostwo ubiega się NSZZ Solidarność`80 Region Dolnego Śląska. W roku ubiegłym Związek uczestniczył w obchodach 25 rocznicy podpisania porozumień Sierpniowych. Z tej okazji został ufundowany sztandar Związku, przy współudziale niektórych Regionów (Ziemi Białostocko - Łomżyńsko - Suwalskiej, Pomorza Zachodniego, Łódzkiego, Pomorskiego) oraz komisji indywidualnych (np. KM przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie). Część pieniędzy pochodziła ze środków Komisji Krajowej. Przewodniczący podkreślał w sprawozdaniu, że największym problemem w Związku jest małe zainteresowanie działalności, szczególnie wśród ludzi młodych. Zaapelował o uczestniczenie, czynne i bierne, w zbliżających się wyborach samorządowych. Apel ten poparli wszyscy zebrani.

Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawił Hanna Karasińska, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na podstawie tego sprawozdania Zjazd udzielił Komisji Krajowej absolutorium z działalności za okres 2004-2006.

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Zenona Rojek, przedstawiła sprawę, którą rozstrzygnął Sąd Koleżeński z wniosku usuniętego członka Związku. Decyzję o usunięciu Sąd utrzymał w mocy. Członkowie Sądu zaproponowali, aby do Regulaminu działania Sądu wprowadzić jawność rozprawy, ale tylko dla członków Związku, delegaci w głosowaniu wyrazili zgodę na tę zmianę.

W związku z wakatami w składzie Komisji Krajowej Zjazd wybrał do składu Komisji Jana Sobolewskiego (Region Pomorski) i Marka Wlazło (KM przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie).

W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o możliwości wytypowania zastępstwa za nieobecnego delegata innemu członkowi Komisji Zakładowej (odrzucony) oraz zmianę do statutu w sprawie komisji międzyzakładowej (odrzucono). Przyjęto stanowisko wzywające rząd do dyskusji nad projektem nowego kodeksu pracy.

W trakcie dyskusji omawiano bieżącą sytuację ruchu związkowego i zastanawiano się nad jego przyszłością.