MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniu 24.04.2009 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Zdominowane zostało dyskusją o obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Przedstawiciele poszczególnych regionów Związku omawiając sytuację na swoim terenie wskazywali na pogarszające się warunki życia i zagrożenia finansów w wielu zakładach. W związku z zamiarem redukcji w Poczcie Polskiej przyjęto stanowisko w obronie zagrożonych miejsc pracy.

W trakcie gorącej dyskusji zastanawiano się czy Związek powinien przyłączać się do protestów organizowanych przez Sierpień`80. Przeważały opinie, że należy raczej budować szerokie koalicje i współpracować z innymi organizacjami związkowymi i politycznymi, o zbliżonych poglądach. Zebrani przyjęli następnie stanowisko w obronie IPN.

Gościem Komisji Krajowej był pan Jacek Kantor, przewodniczący NSZZ Solidarność`80 Stoczni Szczecińskiej Nowa. Przedstawił obecną sytuację w stoczni. W wyniku dyskusji nad przemysłem okrętowym przyjęto stanowisko w tej sprawie.

Posiedzenie zakończono dyskusją nad zbliżającym się posiedzeniem Konfederacji.