MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Witaj na stronie Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność 80.


Aktualności:

Stanowisko KK w sprawie wieku emerytalnego i odpowiedź rządu RP.


W dniu 09.05.2017 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, w Białymstoku. Omawiano przede wszystkim sytuację w poszczególnych organizacjach związkowych. W trakcie posiedzenia dużo czasu poświęcono sytuacji w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów– Konin. Trwa tam spór pomiędzy związkami a pracodawcą, dotyczący przede wszystkim przeszłości istnienia tego zakładu. Jedna z kopalń jest zamykana, co oczywiście oznacza zwolnienia. Właściciel miał, zgodnie z warunkami zakupu, rozwijać zakład, zwiększać jego potencjał, tymczasem dzieje się odwrotnie. Przeprowadzane są zwolnienia grupowe, przyszłość zakładu jest niepewne, trwa spór zbiorowy. Również jedna z organizacji związkowych Pomorza Zachodniego, przy SPA Dąbie w Szczecinie, jest w trakcie sporu, prowadzone są mediacje, w związku z wieloletnim brakiem urealniania wynagrodzenia.

W części poświęconej sprawom organizacyjnym przewodniczący Grzegorz Durski przedstawił informację o przygotowaniach do Zjazdu Statutowego FZZ.

Region Białostocko-Łomżyńsko- Suwalski wnioskował o wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych zapisy, żeby pracownicy, którzy nie są członkami związków zawodowych, a w wyniku działa związków otrzymują podwyżki, byli zobligowania do wpłacania na rzecz związków z tego tytułu drobnych opłat. Postanowiono, że wniosek w tej sprawie zostanie skierowany do FZZ.

Przewodniczący został zobligowany, aby wystąpić do rządu RP z wnioskiem o zmianę ustawy emerytalnej w zakresie możliwości uzyskania uprawnień emerytalnych bez względu na wiek po przepracowaniu 35 (kobiet) i 40 (mężczyźni) lat.

Prezydium przygotuje na następne posiedzenie KK regulamin nagrody związkowej, przyznawanej za długoletnią przynależność oraz aktywne działanie na rzecz KNSZZ Solidarność`80.