MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Witaj na stronie Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność 80.


Aktualności:

W dniach 3-5.11.2016 roku odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 20014 – 2016. Wybrano nowe władze Związku. Zgodnie z uchwałą nr 5 KK w kadencji 2016 – 2020 składała się będzie z 16 osób Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Wielkopolski i Zachodniopomorski, 3 Białostocko – Łomżyńsko – Suwalski, 3 komisje indywidualne i 1 Region Pomorski. 16 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej.

Przewodniczącym Związku na kolejną kadencję wybrano Grzegorza Durskiego. Skład nowo wybranych władz w zakładce. W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję oraz rozwojem Związku.

Po Zjeździe zebrały się wszystkie władze i ukonstytuowały się. Komisja Krajowa przyjęła preliminarz na 2017 i wybrała prezydium (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik).