MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniach 3-5.11.2016 roku odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 20014 – 2016. Wybrano nowe władze Związku. Zgodnie z uchwałą nr 5 KK w kadencji 2016 – 2020 składała się będzie z 16 osób Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Wielkopolski i Zachodniopomorski, 3 Białostocko – Łomżyńsko – Suwalski, 3 komisje indywidualne i 1 Region Pomorski. 16 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej.

Przewodniczącym Związku na kolejną kadencję wybrano Grzegorza Durskiego. Skład nowo wybranych władz w zakładce. W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję oraz rozwojem Związku.

Po Zjeździe zebrały się wszystkie władze i ukonstytuowały się. Komisja Krajowa przyjęła preliminarz na 2017 i wybrała prezydium (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik).

Przepisy:

  1. Uchwała nr 1 - klucz wyborczy i terminy zebrañ wyborczych w 2016
  2. Uchwała nr 2 KK z 07.12.2007 - zasady wyborów organizacji przy KK
  3. Ordynacja

Informacje przed zjazdem Krajowym dla Krajowej Komisji Mandatowej:

  1. Organizacje regionalne
  2. Organizacje związkowe przy KK

Archiwum przepisów i uchwałXII Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 3-5.11.2016 roku odbędzie się w Ustce, w ośrodku Kolonijno-Wczasowy SKAUT, ul. Darłowska 2, http://skaut.tp1.pl/.