MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

NSZZ Solidarność`80 Konfederacja.

KNSZZ Solidarność`80 , z inicjatywy przewodniczącego Grzegorza Durskiego, w 2004 roku wraz z NSZZ Solidarnośc`80 Małopolska rozpoczęła budowanie ruchu, którego celem jest zebranie wszystkich organizacji związkowych, które swoje korzenie upatrują w ideach Porozumień Sierpniowych. W 2006 roku została związana Konfederacja, której celem jest reprezentowanie interesów skonfederowanych związków, ochrona majątku narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pracowników Jako nadrzędny cel Konfederacja stawia sobie ochronę godności pracujących oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni. Członkowie Konfederacji poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw dążą do osiągnięcia założonych celów. Każdy ze Związków zachowuje pełną autonomię, a decyzje władz Konfederacji wymagają uchwał akceptacyjnych członków.

Zgromadzenie Konfederacji odbędzie się w dniach w dniach 5-7.10.2023 w Trzęsaczu. Miejsce Zgromadzenia: ośrodek Panorama SPA, 72-344 Trzęsacz, ul. Kamieńska 25, http://www.pensjonat-panorama.pl

Uchwała upoważniająca Komisję Krajową do podejmowania decyzji w sprawie osób reprezentujących Związek w Konfederacji.

Obowiązkowa składka na Konfederację od marca 2023 wynosi 1 zł. Składka płatna jest od członka związku, na konto Komisji Krajowej, ze środków własnych zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych. Z kwoty tej 60 groszy przekazywane jest na Forum Związków Zawodowych, a 40 jest składką właściwą na Konfederację.

Oświadczenie do informacji o reprezentatywności