MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniu 12.03.2010 obyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Zebrani przedstawili sytuację w organizacjach związkowych, nie stwierdzając większych zmian od ostatniego posiedzenia. Omówiono sytuację gospodarczą i przyjęto stanowisko w tej sprawie. Nawiązując do ostatnich wydarzeń politycznych, skrytykowano zachowanie niektórych posłów, przyjmując stanowisko w tej sprawie.

Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego przedstawił informację z posiedzenia Sądu w Koninie w dniu 09.03.2010 w sprawie skargi na sposób wyboru Zarządu Regionu Wielkopolska. Sąd, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, skargę oddalił.

Następnie przewodniczący Komisji Krajowej przedstawił informację dotyczącą obchodów rocznicy podpisani Porozumień Sierpniowych. Został upoważniony do przygotowania okolicznościowych pamiątek oraz poczęstunku dla ewentualnych gości. Postanowiono nie organizować okolicznościowego sympozjum, ale spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń - na ile to będzie możliwe.

Zebrani zostali poinformowanie, że w dniach 10-12.06.2010 odbędzie się VI Zgromadzenie NSZZ Solidarnośc`80 Konfederacja. Zgromadzenie odbędzie się w Ośrodku Wczasów Rodzinnych "Turów" Sp. z o.o. we Wieleniu, Wieleń, ul. Wczasowa 54, 64-234 Przemęt, http://www.wczastur.com/.

Zebrani przyjęli preliminarz wydatków na 2010 roku. Dochody planowane pozostały bez zmian, bez zmian na rok bieżący pozostała również wysokość kosztów działalności Komisji.