MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniu 16.07.2010 roku w Słupsku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Przedstawiciele regionów omówili sytuację w organizacjach związkowych im podległych. Zebrani omówili bieżącą sytuację polityczną i wyrazili żal z wyniku wyborów prezydenckich. W związku z bieżącymi wydarzeniami, i padającymi z ust niektórych działaczy PO słów pod adresem tragicznie zmarłego prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, Komisja postanowiła zająć w tej sprawie stanowisko, które zostanie przekazane do mediów, Marszałów: Sejmu i Senatu oraz przewodniczącego PO.

Przewodniczący Grzegorz Durski przedstawił informację o odbytym Zgromadzeniu Konfederacji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmiany Statutu Konfederacji (przewodniczący będzie wybierany przez Zgromadzenie, a nie przez Zarząd jak dotychczas).

Następnie omówiono przygotowania do obchodów 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Postanowiono, że zostaną przygotowane okolicznościowe długopisy oraz znaczki, z logo Związku. 30 sierpnia w Szczecinie przedstawiciele Związku złożą kwiaty pod tablicą pod bramą Stoczni Szczecińskiej. Przewodniczący Związku został upoważniony do przygotowanie tych obchodów.

Zebrani poparli wniosek o przyznanie odznaczenia Orła Białego dla Mariana Jurczyka.

Następne posiedzenie KK odbędzie się w Białymstoku.