MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniu 07.12.2007 obyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. W części pierwszej posiedzenia, poświęconej sytuacji w Związku oraz sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, na podstawie sprawozdań z poszczególnych regionów, stwierdzono że sytuacja Związku w ostatnich miesiącach nie uległa zmianie. Zebrani z niepokojem stwierdzili jednak, że w zakładach pracy daje się już zauważyć brak młodych oraz wykwalifikowanych pracowników. Po raz kolejny stwierdzono, że niepokojący jest odpływ siły roboczej poza granice Polski. Odnoście sytuacji w kraju zebrani z bardzo dużym niepokojem komentowali dojście do władzy sił liberalnych i zastanawiali się nad niekorzystnymi konsekwencjami dla Polski - w ogóle - oraz pracowników - w szczególności -, wygrania wyborów przez PO. Przedstawiciele Huty Cynku poinformowali zebranych o sytuacji w zakładzie i obawach związanych z dalszą przyszłością spółki.

W części drugiej posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące wyborów w Związku : uchwałę nr 1 w sprawie terminów zebrań wyborczych w organizacjach regionalnych oraz w kraju i uchwałę nr 2 w sprawie terminów zebrań wyborczych organizacji zrejestrowanych przy Komisji Krajowej. Ustalono, że organizacje zakładowe przeprowadzą wybory do 30.06, regionalne do 30.09, a zjazd krajowy sprawozdawczo - wyborczy odbędzie się w listopadzie 2008 rok. Organizacje zarejestrowane przy KK wybory przeprowadzą do 30.09.2008.

Zebrani zaakceptowali preliminarz wydatków na 2008 rok.

Następnie zebrani zostali poinformowani o pracy NSZZ Solidarność`80 Konfederacji i przyjęli uchwała zmiany do Statutu Konfederacji, przyjęte przez Zgromadzenie Konfederacji.

Przedstawiciele Huty Cynku zaproponowali, żeby następne posiedzenie KK odbyło się w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie. Propozycja został wstępnie zaakceptowana.