MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Stanowisko
Szczecin, 16.01.2009


KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80


W SPRAWIE: sytuacji w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie SA


Komisja Krajowa zwraca się do Pana Premiera z prośbą o interwencję w związku z trudną sytuacją finansową Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Huta, po pewnych trudnościach, w 2006 roku zawarła układ z wierzycielami i cały czas wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W zeszłym roku, w związku z kryzysem finansowym na rynkach światowych, Huta niestety nie osiągnęła spodziewanych zysków. Wykorzystały do banki, które dotychczas finansowały działalność Huty i wypowiedziały umowę kredytu. Huta zwróciła się do Towarzystwa Finansowego Silezja. Właścicielem Towarzystwa jest w prawie w 100% Skarb Państwa, a samo Towarzystwo na swojej stronie internetowej zapisało, że ".Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. wspiera politykę przemysłową rządu, szczególnie w sektorze hutniczym, jakkolwiek angażuje się również w inne gałęzie przemysłu. Udziela pomocy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwom o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Towarzystwo działa przede wszystkim w obszarze wielkoprzemysłowego Śląska, ale też często jest inwestorem dla spółek o mniejszym potencjale ekonomicznym posiadających swoje siedziby poza regionem. Najważniejszym jednak obszarem działania dla TFS było ratowanie w okresie kryzysu na rynku stalowym zagrożonego polskiego hutnictwa.". Jednakże w przypadku Huty zamiast wsparcia, które rzekomo ma być celem nadrzędnym Towarzystwa, można zauważyć tylko próby utrudnienia działalności. Pod koniec grudnia uzgodniono i podpisano umowę o kredytowani. O ile nam wiadomo do dnia dzisiejszego Silezja nie zapłaciła ani 1 złotówki, a stawia coraz to nowe żądania. Bez dogłębnej analizy zażądało zwolnienia minimum 200 osób, co mogłoby zagrozić procesowi produkcyjnemu. Pracodawca wypowiedział zakładowy układ zbiorowy pracy. Związki ze swojej strony, rozumiejąc sytuację zakładu, wyraziły wolę współpracy z zarządem i podpisały w tej sprawie stosowne porozumienie. Mimo podpisania porozumienia, po 4 dniach pracodawca zmienił zdanie i żąda zgody na rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego pracy na mocy porozumienia stron, zgody na nie rozpoczynanie rokowanie nad następnym zakładowym układem zbiorowym oraz odstąpienia od tworzenie regulaminu wynagrodzenia. Abstrahując od oceny prawnej tych żądań jasno widać, że pracodawca nie ma jasno sprecyzowanej wizji ewentualnej restrukturyzacji, a jego działania są chaotyczne, bez planu i charakteryzują się chęcią pogorszenia i tak złej sytuacji pracowników - średnia płaca pracowników produkcji to ok. 1500 zł brutto.

Pracodawca tłumaczy swoje działanie tym, że Silezja stawia coraz nowe żądania i nie respektuje podpisanej z dniem 31.12.2008 umowy pożyczki - dalsze przewlekanie wpłaty pieniędzy prędzej czy później może doprowadzić do najgorszego scenariusza dla Huty czyli do upadłości. Jest absolutnie niezrozumiałe dla nas dlaczego podmiot , który powołany został do udzielenia pomocy, tej pomocy nie udziela. Zastanawiające jest również dlaczego Skarb Państwa, 100% właściciel Huty, nie robi nic, aby tej Hucie pomóc. Nie możemy także zrozumieć, dlaczego Rząd z jednej strony zapewnia, że udzieli takim zakładom jak Huta możliwie dużej pomocy, z drugiej strony nie rob nic, aby tej pomocy faktycznie udzielić, choćby poprzez lobbowanie w sektorze bankowym.

Należy również dodać, że całą sytuacje wykorzystuje pracodawca strasząc likwidacją miejsc pracy i w ten sposób chce wymusić spolegliwość pracowników i związków zawodowych.

Oczekujemy jak najszybszego podjęcia działań uniemożliwiających upadłość Huty.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80
Grzegorz Durski