MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Stanowisko
z dnia 07.03.2008

KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80

W sprawie: zamiaru sprzedaży akcji H. Cegielskiego - Poznań SA

Komisja Krajowa KNSZZ Solidarność`80 z niepokojem dowiedziała się o zamiarach zbycia akcji przez Skarb Państwa w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań. Jest to jeden z najstarszych zakładów tego typu działający nieprzerwanie od ponad 150 lat. Cieszy się zasłużoną renomom w kraju i zagranicą, jest przedsiębiorstwem dochodowym. Niezrozumiały jest więc dla nas zamiar Skarbu Państwa pozbycia się akcji w dochodowym przedsięwzięciu. Z drugiej strony z doświadczeń wielu zakładów wiemy niestety, że taka prywatyzacja najczęściej w bliższej lub dalszej perspektywie prowadzi do problemów finansowych, a nie rzadko do upadku firmy. Nie jest nam znany przykład żadnego zakładu pracy, który by skorzystał na takich przekształceniach. Likwidowane zakłady, przejście majątku narodowego w obce ręce, niszczenie wypracowanego przez pokolenia dobra oraz wzrost bezrobocia i problemów społecznych - tak najczęściej wygląda czarna strona prywatyzacji, o której się nie mówi. Dodatkowy problem stanowi fakt nieinformowania załogi - niezgodnie z zasadami konsultacji i informowaniu pracowników - o planach dotyczących firmy. Niedoinformowanie może spowodować tylko wzrost niepokoju i zagrożenia wśród pracowników. Dlatego KK popiera stanowisko Komisji Międzyzakładowej naszego Związku działającej przy HCP S.A. i wzywa Ministra Skarbu Państwa do wstrzymania sprzedaży akcji "Ceglorza",


PRZEWODNICZĄCY                             
KOMISJI KRAJOWEJ                             
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80                   
Grzegorz Durski                                  
----------------------------------------------