MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Stanowisko
z dnia 07.03.2008

KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80

w sprawie: projektu zmian do Kodeksu Pracy

Komisja Krajowa KNSZZ Solidarność`80, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 25.02.2008 roku, zdecydowanie odrzuca proponowane tam zmiany i wzywa rządzących do odstąpienia od tych propozycji. Prawie wszystkie zaproponowane zmiany uderzą w pracowników, sztucznie podzielą ich na gorszych i lepszych. Projekt, który zakłada brak ochrony osób w wieku przedemerytalnym, znaczne utrudnienie w dochodzeniu roszczeń przed sądem w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zwiększenie kręgu pracowników, których wynagrodzenie będzie uzależnione od widzimisie pracodawcy, odstąpienie od obowiązku ewidencjonowania czasu pracy, a nawet sytuacjach znaczne zmniejszenie ochrony pracownic w okresie ciąży - musi zostać natychmiast odrzucony. Liberalne pomysły rządu, których celem jest znaczne pogorszenie sytuacji pracowników w dobie prawie 12% bezrobocia, wydają się być okrutnym żartem. Uzasadnia się konieczność zmian faktem, że wiele małych przedsiębiorstw - do których projekt ma być skierowany - upada w ciągu pierwszego roku działalności ze względu na wysokie koszty. Ale zaproponowane zmiany tych kosztów nie zmniejszą. Co ma bowiem ochrona pracy osób w wieku przedemerytalnym do kosztów przedsiębiorstwa? Zamiast pognębiać najsłabszych pracowników rząd powinien skupić się na uporządkowaniu finansów publicznych i tam poszukaniu możliwości zmniejszenia kosztów pracy. Olbrzymi nasz niepokój budzi również fakt, że projekt zakłada usunięcie z kodeksu pracy przepisów zakazujących zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Projektodawcy twierdzą, że uelastycznienie przepisów prawa pracy ma na celu zmniejszenie bezrobocia. W ten sposób zachęca się do omijania, a nawet do łamania, obowiązującego prawa. W uzasadnieniu projektu sami twórcy stwierdzają jednak, że cyt. "(...)Samymi zmianami prawa pracy nie można co prawda zmniejszyć poziomu bezrobocia i ograniczyć "pracy na czarno"(...)"Może właściwe byłoby poszukanie innych rozwiązań niż odbieranie minimalnych uprawnień, które jeszcze posiadają pracownicy.
Żądamy odstąpienia od proponowanych zmian i zaprzestania gnębienia pracowników liberalnym uelastycznieniem stosunku pracy!


PRZEWODNICZĄCY                             
KOMISJI KRAJOWEJ                             
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80                   
Grzegorz Durski                                  
----------------------------------------------